Gecertificeerd met het MSC, ASC, Global GAP of Bio keurmerk.

Al jaren zetten we ons in voor verduurzaming van ons assortiment. We betrekken onze grondstoffen uit de hele wereld. Om onze afnemers de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen, bezoeken we onze leveranciers jaarlijks meerdere malen. Voor ons is verdere verduurzaming van de visbranche een belangrijk aandachtspunt. We werken daarom nauw samen met NGO’s om waar nodig extra verbeteringen door te voeren in het visassortiment en om de kennis omtrent duurzame handel bij onze klanten en de eindgebruikers verder te vergroten.

Het ASC-keurmerk

ASC staat voor het Aquaculture Stewardship Council. Het ASC beheert een keurmerk voor verantwoord gekweekte vis. Het is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis, maar dan voor gekweekte soorten zoals zalm, pangasius of tropische garnalen. 

Het ASC-keurmerk heeft als doel de negatieve invloed van het kweken van vis te verminderen. Het keurmerk heeft strenge regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. De standaarden zijn vastgesteld in nauw overleg met milieuorganisaties zoals het WNF en met kwekers, supermarkten en wetenschappers. Vis met het onafhankelijke keurmerk van het ASC komt uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor medewerkers en rekening houden met de omwonenden. Door vis met het ASC-keurmerk te kiezen weet je zeker dat je verantwoord gekweekte vis koopt.

ASC werkt nauw samen met leveranciers zoals Profish Food om enerzijds te zorgen dat consumenten meer kennis krijgen over het ASC-keurmerk en anderzijds om te zorgen dat de verkrijgbaarheid van ASC gecertificeerde vis via supermarkten toeneemt.

Het MSC-keurmerk

De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale non-profit organisatie. Onze visie is dat oceanen weer bulken van het leven en dat vis-, schaal- en schelpdierbestanden voor deze en volgende generaties worden veilig gesteld.

Het blauwe MSC-keurmerk en certificeringsprogramma erkennen en belonen duurzame visserijen en stimuleren verandering in de markt en in het water. Zo kun je als consument er zeker van zijn dat er voor komende generaties nog voldoende nog vis is. Het MSC-keurmerk op een vis-, schaal- en schelpdierproduct betekent dat: 

Meer dan 285 visserijen in ruim 35 landen zijn MSC gecertificeerd. Met een gezamenlijke vangst van zo’n 9 miljoen ton wordt rond de 10% van de wereldwijde vangst jaarlijks getoetst aan de wetenschappelijke eisen van de MSC-standaard voor milieubewust en duurzaam vissen. Wereldwijd dragen meer dan 20.000 unieke producten het MSC-keurmerk. 

In Nederland hebben vrijwel alle retailers een doelstelling om 100% van hun wildvangst vis MSC gecertificeerd te krijgen. Dat vergt inventiviteit en doorzettingsvermogen aan de kant van leveranciers omdat die uit een beperkter aanbod kunnen kiezen. MSC werkt daarom graag samen met Profish Food die echt als een stuwende kracht van duurzame vis bij de Nederlandse retail gezien kan worden.

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody-standaard

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC)-standaard zorgt ervoor dat elk product met een GGN-labellogo of verkocht met een GLOBALG.A.P. claim echt afkomstig is van een GLOBALG.A.P. gecertificeerd productieproces.

De CoC-standaard biedt dit beveiligingsniveau door strikte vereisten te specificeren voor de juiste scheiding, behandeling en tracering van producten in de toeleveringsketen. Dit voorkomt dat producten afkomstig van GLOBALG.A.P. gecertificeerde productieprocessen niet worden vervangen of verwaterd door die van niet-gecertificeerde boerderijen, hetzij ten onrechte, hetzij voor economisch gewin.

De CoC-standaard is daarom een essentieel hulpmiddel om de productintegriteit van boerderij tot retailer te waarborgen, het risico op voedselfraude te verminderen en snel te kunnen reageren als zich problemen voordoen.

Skal Biocontrole

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht houden op de hele biologische keten in Nederland. Via toezicht houden, certificeren en informeren, zetten ze zich in voor een aantoonbaar betrouwbaar biologisch product voor de consument.

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo dragen ze als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk.

Dit doen ze in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controlerende autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controletaken binnen de biologische productie.