Privacy Statement bezoekers website

Profish Food B.V. neemt privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Als u een contactformulier op de website invult, of als u ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van
de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden
niet aan derden verstrekt.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken [Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter]. Deze knoppen worden gerealiseerd door
code die wordt aangeleverd door [Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter] zelf. Deze code plaatst
onder meer een cookie (zie hierna).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin en van Instagram en van Twitter (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.